சிவகுருவே பாதை சிவகுருவே பார்வை

” சிவகுருவே பாதை சிவகுருவே பார்வை சிவகுருவே தீபம் சிவகுருவே வாசியோகம் சிவகுருவே ஞானம் குடிலுக்குள்ளே சிவகுருவே பரம தரிசனமாமே” சிவகுருவுக்கு முன் அனைவரும் சமம்தான் நான் ஆண்டவனுக்கு அருகில் உள்ளவன் என்றாலும் அவருக்கு என்று தனி அந்தஸ்து கிடையாது அலைபேசியில் என் அழைப்பை ஏற்று என் உடல் வேதனையை நீக்கியதற்கு நன்றி. மீண்டும் இன்று போல் நாளை அதிகாலையில் தங்கள் ஒளித்திருத்தலத்துக்கு வர சிவகுருவின் அருளை தர வேண்டுகிறேன்   பெயர்  : கல்யாண சுந்தரம்….