திருநீலகண்டராய் தோன்றினார் சிவகுரு

வணக்கம் சிவகுருவே      அலைபேசியில் என் அழைப்பை ஏற்று என் உடல் வேதனையை நீக்கியதற்கு நன்றி. மீண்டும் இன்று போல் நாளை அதிகாலையில் தங்கள் ஒளித்திருத்தலத்துக்கு வர சிவகுருவின் அருளை தர வேண்டுகிறேன். திருநீலகண்டராய் தோன்றினார் சிவகுரு       நான்கு அடிகூட எடுத்து வைக்க முடியாமல்தான் நாற்கரங்கலில் தவழ்ந்தேன் குடல் இறக்கம் கல்லிரலில் பாதிப்பு உடல் எங்கும் புண்ணாகி சீல் வடிந்து வாடை அடித்து இத்தனைக்கும் காரணமான மலகழிவுகளுடன் சிவகுருவின் ஒளித்திருத்தலத்தில் சரணடைந்தேன் சிவகுருவின்…

மனிதர்களால் தான் கருவறைக்குள் கல்லிலும் இருந்து வெளியேறியவிட்டார்

வணக்கம் சிவகுருவே ஆண்டவன் முன் அனைவரும் சமம்தான் என்று சிறுவயதில் பள்ளியில் சொல்லிகொடுத்தார் நானும்தான் அறுபதுவயதில் ஆண்டவனை தேடி கோவில்களுக்குள் சென்று பார்த்தேன் கருவறைக்குள் நெருங்க நெருங்க அதன் தூரத்துக்கு அளவாக பணக்காரர்களின் பணம் பேரம் பேசியது தூய்மை இல்லை கழிவுகள் உடலிலும் உள்ளத்திலும் நிறைந்துபோன பணக்காரர்களும் தங்க செய்னை கனமாக போட்டவர்களின் ஆதிக்கம்தான் நிறைந்து இருந்தது இப்படிப்பட்ட மனிதர்களால் தான் கருவறைக்குள் கல்லிலும் இருந்து வெளியேறியவிட்டார் அறுபதுவயதுக்கும்மேலே சிவகுருவின் ஒளித்திருத்தலத்தில் தான் சிவகுருவுக்கு  முன் அனைவரும் சமம்…