தனித்தன்மையும் எல்லோரையும் பக்குவப்படுத்துவதற்காக தான்

சிவகுருவே சரணம்! சிவசித்தனே போற்றி போற்றி! சிவகுரு சிவசித்தன் அவர்கள் உணர்ச்சியை தன் கட்டுபாட்டில் வைத்திருப்பவர். சிவகுருவின் எண்ணமும் செயலும் என்னவென்றே புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவருடைய மனதில் இருப்பதை யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது . அவர் தன்னுடைய உணர்ச்சிகளை வெளிக்காட்டாத இந்த தன்மையானது அனைவரையும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தும். சிவகுரு அவர்களை காதலித்து கைபிடித்த காதல் மனைவியும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. சிவகுரு அவர்களின் இந்த தனித்தன்மையும் எல்லோரையும் பக்குவப்படுத்துவதற்காக தான். குழப்பத்தில் மாட்டிக்கொள்ளாமல் தப்பித்து கொள்வதற்கு உரிய…