மஞ்சள் கலரில் இது வரை உணராத கசப்புத்தன்மையுடன் எடுத்தேன்

வணக்கம் சிவகுரு சிவகுருசிவசித்தன் அவர்களுக்கு       புது பயிற்சியாளர் பழனி ராஜா மையத்துக்குள் தூக்கிக்கொண்டு வரப்பட்டவர் பயிற்சி பண்ணி இருபத்துமூன்றாம் நாளில் மாலையில் காய்ச்சல் வந்ததை உடலில் அதிக வெப்பம் உணர்ந்ததாக சொல்கிறார். பின் சிவகுருவின் உத்தரவுப்படி பயிற்சிகள் பண்ணிவிட்டு மிளகுத்தூள் டீ குடிக்கிறார். கடுமையான காய்ச்சலை பெரிதாக நினைக்கவில்லை என்கிறார். ஒன்பதேகால் மணிக்கு இதுவரை வராத அளவில் அதிகமான வாந்தி இரண்டு தடவை  மஞ்சள் கலரில் இது வரை உணராத கசப்புத்தன்மையுடன் எடுத்தேன். தொண்டைக்குள் ஒருமாதிரியாக…

சிவகுருவின் பேராற்றலை உணர சிலநாள்களே போதும் !!!

வணக்கம் சிவகுருசிவசித்தன் அவர்களுக்கு சிவகுருவின் பேராற்றலை உணர சிலநாள்களே போதும் !!!             புது பயிற்சியாளர் பழனி ராஜா எட்டாம் வரைதான் படித்தவர். சிவகுருவிடம் அவர் எதிரில் பயிற்சி பண்ணும்போது இருபத்துமூன்றாம் நாளில் சிவகுருவை பற்றி அவர் உண்மையாய் உணர்ந்து என்னிடம் பேசியது சிவகுரு மனிதன் அல்ல எல்லாவற்றுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் நம்மிடம் எல்லா விஷயமும் இருக்கு. ஆனால் நமக்கு ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவம் இல்லை விஷ மரத்தை வேறுடன் வெட்ட முதலில் கிளைகளை வெட்டவேண்டும் பின் ஆணி வேரையே…