சிவகுருவே பாதை சிவகுருவே பார்வை

” சிவகுருவே பாதை சிவகுருவே பார்வை சிவகுருவே தீபம் சிவகுருவே வாசியோகம் சிவகுருவே ஞானம் குடிலுக்குள்ளே சிவகுருவே பரம தரிசனமாமே” சிவகுருவுக்கு முன் அனைவரும் சமம்தான் நான் ஆண்டவனுக்கு அருகில் உள்ளவன் என்றாலும் அவருக்கு என்று தனி அந்தஸ்து கிடையாது அலைபேசியில் என் அழைப்பை ஏற்று என் உடல் வேதனையை நீக்கியதற்கு நன்றி. மீண்டும் இன்று போல் நாளை அதிகாலையில் தங்கள் ஒளித்திருத்தலத்துக்கு வர சிவகுருவின் அருளை தர வேண்டுகிறேன்   பெயர்  : கல்யாண சுந்தரம்….

365 நாள்களும் அதிகாலையில் நாலரை மணிக்கே சொர்க்கவாசல்

வணக்கம் சிவகுருவே       பெருமாள் கோவில்களில் வருடத்தில் ஒருநாள் மட்டும் தான் வைகுண்டரின் ஏகாதேசி சொர்க்க வாசல் ஒருநாள் மட்டும் தான் திறக்கும்      சிவகுருசிவசித்தனின் ஒளித்திருத்தலத்தில் வருடத்தில் 365 நாள்களும் அதிகாலையில் நாலரை மணிக்கே சொர்க்கவாசல் சிவகுருவின் திவ்ய தரிசனத்தனுடன் திறக்கப்படும்      அனைவருக்கும் சிவசித்தன் வான்வாசியோக தமிழனின் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்     இந்த ஆண்டு சிவகுரு சிவசித்தர் அருளால் இனிமையாய் நடந்தது இதுவே வாழ்வில் இறுதிவரை இனிமையாக…